Tijdelijk

Afrika Museum 2.0

Vanaf april 2018 zal het Afrika Museum gaan werken aan een vernieuwd museum waarin hedendaags Afrika een prominentere rol toebedeeld krijgt.

De ambitie van het Afrika Museum is om een zo compleet en actueel mogelijk beeld te schetsen van het continent en de landen waarmee het door de geschiedenis verbonden is.

 

Deze ambitie kan niet verwezenlijkt worden door kleine interventies te plegen in de huidige opstelling van het museum. Om het goed te doen, moet er groots werk verricht worden. Zowel het binnen- als het buitenmuseum worden onder handen genomen. Het binnen en het buitenmuseum zullen qua verhaallijn beter op elkaar afgestemd worden. Het buitenmuseum in zijn huidige vorm blijft bestaan, maar er zal gekeken worden hoe de actualiteit ook verwerkt kan worden in de verschillende dorpen die het buitenmuseum rijk is. Het binnenmuseum zal de komende jaren worden voorzien van een nieuwe semi-permanente opstelling, waarbij ook wordt geput uit de collecties van het Tropenmuseum, Museum Volkenkunde en het Wereldmuseum. Ingrepen aan het pand zullen gedaan worden, waardoor het zijn museale taken in optima forma kan uitvoeren en het voldoet aan de eisen van deze tijd.

Wat betekent dit concreet?

De aanpassingen zullen in fases gebeuren. Hierdoor kan het museum gedurende de werkzaamheden open blijven voor bezoekers. Vanaf april 2018 zullen de eerste twee tentoonstellingszalen worden leeggeruimd en de nodige technische aanpassingen ondergaan. Stapsgewijs zullen de andere ruimtes in het museum volgen, waardoor er in 2020 een geheel vernieuwd Afrika Museum zijn deuren opent.

Houd deze pagina in de gaten voor actuele informatie over het vernieuwde Afrika Museum.