Geloven in de wereld
Vaste activiteit

Online lespakket: geloven in de wereld

Interactief online lespakket

Het interactieve online lespakket 'Geloven in de wereld' zet leerlingen aan tot nadenken over geloof. Leerlingen ontdekken de verschillen en overeenkomsten tussen religies, zoals het hindoeïsme, het boeddhisme en de islam. Het pakket is ontwikkeld voor het voortgezet onderwijs. 

Sluit aan bij

Het lespakket is een voorbereiding op het programma Geloven in de Wereld in Wereldmuseum Leiden, maar kan ook in de klas of thuis gebruikt worden bij de vakken Levensbeschouwing, Godsdienst en Maatschappijleer. De les kan klassikaal gedaan worden, maar leerlingen kunnen ook individueel op hun device meedoen.

Geloven in de wereld