Logo RCMC
Persbericht:

Collectiedata en thesaurus van NMVW online beschikbaar

Het Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW) lanceerde gisteren tijdens de openingsbijeenkomst van de Week van het Digitaal Erfgoed een nieuwe website waarop zij de thesaurus Wereldculturen als Linked Open Data (LOD) in state-of-the-art computer leesbare taal (RDF-formaat) beschikbaar stelt. 

De thesaurus Wereldculturen is over de afgelopen decennia opgebouwd door specialisten van diverse musea en wordt vandaag de dag beheerd door NMVW in samenwerking met Museon. Op de website wordt ook de collectie-informatie als LOD aangeboden. Doel is om de collectie en de verhalen die er in besloten liggen te ontsluiten voor een groter publiek. De thesaurus speelt daarbij een cruciale rol. 

Bij het bouwen van de thesaurus is gebruik gemaakt van externe bronnen als de Art & Architecture Thesaurus (in de Nederlandse vertaling van RKD) en Thesaurus of Geographical Names (The Getty Institute). Door deze thesaurus beschikbaar te stellen, tezamen met data over de collectie, beoogt NMVW dat onderzoekers en ontwikkelaars nieuwe verbanden leggen tussen het erfgoed dat NMVW beheert en dat door anderen wordt beheerd. 

Over de week van het Digitaal Erfgoed 

Tijdens deze week staat de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed centraal. De erfgoedsector wil de maatschappelijke impact van digitaal erfgoed vergroten en maakt het beter zichtbaar, bruikbaar en houdbaar. De sector ontwikkelt hiertoe gezamenlijk voorzieningen en kennis wordt gedeeld. De lancering van de thesaurus is een belangrijk samenwerkingsproject tussen de leverancier, NDE en NMVW.