TM-60044070
22 oktober

Institutions must go?

GESPREK | 22 okt 2020 | 17:00 - 19:00 CET | Zoom 

Dit evenement is het derde gesprek van een reeks gesprekken over ras, racisme en anti-racisme in/en het museum, met de titel "Een toekomst waarin racisme geen plaats heeft". Deze serie besteedt aandacht aan de manier waarop recente wereldwijde antiracisme protesten en mobilisaties de verantwoordelijkheid van openbare instellingen aan de kaak stellen en bevragen.

In dit derde gesprek richten we ons op het groeiende wantrouwen (institutionele vermoeidheid) onder activisten en andere stakeholders in de nasleep van de recente globale anti-racisme mobilisaties. Zij signaleren een hardnekkige weerstand tegen verandering bij instellingen en vragen zich of het niet tijd is om instituten op te geven/afstand te doen van instituten. Is er een toekomst voor de instelling of kunnen we manieren vinden om samen het vertrouwen terug te winnen? Hoe kunnen instellingen de toewijding aan anti-racistisch werk zichtbaarder maken en structureler inbedden in hun beleid en acties? 

Voor dit gesprek hebben we Simone Zeefuik, Vincent van Velsen, Charles Esche en Nosa Imaghodo uitgenodigd.

Aanmelden kan alvast via deze zoom link.