Afrika museum, ingang, berg en dal, jaarverslagen, anbi

Jaarverantwoording & ANBI

Jaarverslagen & Algemeen nut beogende instelling

Lees hier de Statuten, RvT, Code of Cultural Governance en de jaarverantwoordingen van NMVW & Afrika Museum.

ANBI

Stichting Afrika Museum
Postweg 6
6571 CS Berg en Dal
KvK nr: 41169362

 

Doelstelling en missie

De Stichting stelt zich ten doel om inzicht te geven in de geschiedenis en ontwikkeling van culturen wereldwijd aan huidige en toekomstige generaties, alsmede het onder de aandacht brengen van de wisselwerking tussen die culturen en in het bijzonder de contacten met onze cultuur. De stichting beoogt een aanzet te geven tot de interculturele dialoog met niet-westerse culturen, in het bijzonder voor zover het betreft de wereldbeschouwingen en hun mens- en godsbeelden en de kunstzinnige vormgeving daarvan in verleden en heden. De stichting bevordert in brede kring een blijvend begrip en respect voor andere culturen.

 

Missie 

De drie musea die samen het NMVW vormen, Tropenmuseum, Afrika Museum en Museum Volkenkunde, zijn musea over mensen, die willen inspireren tot een open blik op de wereld en bijdragen aan wereldburgerschap.
Sinds 1 mei 2017 is het Wereldmuseum Rotterdam als partner verbonden aan het NMVW op basis van een in een samenwerkingsovereenkomst vastgelegde personele unie op het gebied van bestuur, management en toezicht. De twee stichtingen delen naast de collectie ook dezelfde missie.


Bestuurssamenstelling

De directie wordt gevoerd door algemeen directeur Marieke van Bommel en inhoudelijk directeur Wayne Modest. Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt verwezen naar onderstaande tekst waarin tevens nadere informatie over relevante (neven)functies van de leden en de profielschets van de Raad is opgenomen. 

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van het Nationaal Museum van Wereldculturen is conform de Museum CAO. De voorzitter en leden van de Raad van Toezicht vervullen hun functie zonder bezoldiging.

Publicatie ANBI Formulier

Jaarverantwoordingen

Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen

Anbi

ANBI