Afrika-Museum
Persbericht:

Uitspraak rond poging ontvreemding beeldje Afrika Museum

De vijf activisten die op donderdag 10 september 2020 een poging deden een Kongolees grafbeeld in het Afrika Museum te Berg en Dal te ontvreemden zijn veroordeeld tot een boete van 250 euro en voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook kregen zij een locatieverbod voor de vier musea van het NMVW.  Dat is de uitspraak in het kortgeding dat in Nijmegen tegen hen liep. 

Afrika Museum voorstander teruggave roofkunst

Zoals het museum destijds na de poging tot diefstal liet weten, begrijpt het Afrika Museum de drijfveer van de activisten, maar keurt het de wijze waarop zij hun statement maakten af. NMWV, waar het Afrika Museum onderdeel van is, is voorstander van teruggave van roofkunst. In maart 2019 hebben wij richtlijnen gepubliceerd voor het indienen van claims. Het museum steunt ook het adviesrapport dat de Raad voor Cultuur in oktober aan minister Van Engelshoven overhandigde, waar teruggave van roofkunst onderdeel van uitmaakt. Ook heeft NMVW herkomstonderzoekers in dienst die pro-actief onderzoek doen. De komende jaren wordt dit programma sterk geïntensiveerd. Zelf tot restitutie besluiten kunnen de musea niet; de collecties zijn eigendom van de rijksoverheid, gemeenten of particulieren, zoals het grafbeeld dat eigendom is van de Congregatie van de Heilige Geest.  

Herkomstonderzoek

Herkomstonderzoek op het gebied van koloniale collecties blijft van groot belang. Het NMVW wil zijn inspanningen op dit gebied de komende jaren intensiveren. Daarnaast starten NMVW en VU  een omvangrijk internationaal project rond koloniaal erfgoed, ‘Pressing Matter’. Dat wordt uitgevoerd in samenwerking met vele (inter)nationale partners uit Nederland en uit de landen van herkomst.