Videowall

Global, local, present

Wat zeggen je roots over wie je bent? In de tentoonstelling is een serie interviews te zien waarin we Nederlanders met verschillende achtergronden vragen stellen over het thema identiteit. Ze delen hun persoonlijke en professionele visies over de landen, culturen en gemeenschappen waarmee zij zich verbonden voelen.