Afrika museum

Afrika Museum en artist in residence Akwasi

Voor het Erfgoed Festival Gelderland was Akwasi artist in residence bij het Afrika Museum. Akwasi geeft in zijn performance aan dat hij een goede toekomst als HUB ziet voor het Afrika Museum, maar dat er nog wel veel moet gebeuren voor we daar zijn. De veranderingen zijn er, maar kunnen en moeten in zijn ogen sneller. We begrijpen veel van de opmerkingen van Akwasi; dit is waar we de afgelopen jaren mee bezig zijn geweest en waar we aan blijven werken.

Sinds 2014 is het Afrika Museum onderdeel van de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen (NMVW), en is er een gefaseerde koerswijziging ingezet als het gaat om diversiteit, meerstemmigheid en wijze van presentatie. Met onze tentoonstellingen, publieksprogramma’s, publicaties en educatie willen we bijdragen aan een meer inclusieve samenleving, waarin voor racisme geen ruimte is.

Samenwerkingen met mensen van Afrikaanse continent en diens diaspora

Daar bouwen we hard aan. We werken binnen NMVW, en dus ook binnen het Afrika Museum, continu aan een meer diverse staf. Sinds de fusie kan het Afrika Museum werken met een divers onderzoeksteam, zoekt en vindt het museum samenwerkingen met externe partners, kunstenaars en artiesten van het Afrikaanse continent en de Afrikaanse diaspora. Hierdoor hebben we de vaste opstelling Inspirerend Afrika, die de veelzijdigheid van het continent Afrika laat zien, meerstemmig kunnen maken. Een opstelling die kan rekenen op veel positieve reacties, zo ook van Akwasi. Dergelijke samenwerkingen onderhouden en initiëren we ook voor onze tijdelijke exposities en publieksprogramma’s.

Verandering en rol Akwasi

Zijn we dan klaar? Integendeel. Ons proces van verandering is in volle gang en zal altijd in beweging blijven - zoals de samenleving zelf ook dynamisch is. We blijven daarin open staan voor kritische noten. Opdat we blijven groeien. Wij zien net als Akwasi de beeldvorming die van het Museumpark uitgaat. Dat park wordt momenteel vernieuwd, binnen de mogelijkheden die de afspraken met de eigenaar van het museumcomplex De Congregatie van de Heilige Geest bieden. In zijn performance biedt Akwasi zich aan om een rol te spelen in de verandering van het Afrika Museum. Wij nemen de uitnodiging van Akwasi graag aan om samen te zien op welke manier hij kan helpen in ons continue proces van vernieuwing.